NEWS AND PRESS RELEASES

Wicket Gaming AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör memorandum

Wicket Gaming AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör memorandum EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING,...
All Press Releases >>

IMPORTANT FINANCIAL DATES & EVENTS

Interim report Q2
25 August 2021
Interim report Q3
25 November 2021
Annual report 2021
25 April 2022