Media

News

Wicket Gaming AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör memorandum
Wicket Gaming AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör memorandum EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING,...
Kallelse till årsstämma i Wicket Gaming 16 mars 2021

Aktieägarna i Wicket Gaming AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 mars 2021, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins…

Kallelse till extra bolagstämma i Wicket Gaming 9 februari 2021

Aktieägarna i Wicket Gaming AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021, kl. 14.00 på Advokatfirman…

Kallelse till extra bolagstämma i Wicket Gaming 6 oktober 2020

WICKET GAMING Aktieägarna i Wicket Gaming AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 oktober 2020, kl. 14.00 på Advokatfirman…